หน้าหลักวิธีการทำโฟโต้บุ๊คดาส์วโหลดโปรแกรมส่งไฟล์งานติดต่อเรา
 

        โฟโต้บุ๊คแบบร้อยห่วง (Wire Bound) เป็นโฟโต้บุ๊คที่สวยงาม มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว เปิดกางออกได้180 องศา ไช้ห่วงเหล็กเป็นองค์ประกอบในการเข้าเล่ม สามารถเลือกขนาดได้ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงใหญ่สุด A3 เก็บอัลปั้มภาพได้อย่างจุใจ คุณลักษณะเฉพาะมีดังนี้

         1. ชุดปกพิมพ์ด้วยกระดาษปกแข็ง
         2. ไช้ห่วงเหล็กเป็นองค์ประกอบในการเข้าเล่ม
         2. จำนวนหน้าอยู่ที่ 24-100 หน้า
         4. ชุดเนื้อในพิมพ์ด้วยกระดาษอาร์ตการ์ด 260 แกรม
ขนาดรูปเล่ม (Wire Bound)
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 8 นิ้ว (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 580.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 7 บาท
   6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง)
40 หน้า
ราคา 580.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 7 บาท
   210 x 210 (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
40 หน้า
ราคา 890.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 13 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 890.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 13 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวตั้ง)
40 หน้า
ราคา 890.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 13 บาท
   300 x 300 มม. (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
40 หน้า
ราคา 1,300.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 27 บาท
   410 x 290 (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 1,300.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 27 บาท
สามารถพิมพ์ได้ 24 -100 หน้า
   ตัวอย่างรูปเล่มโฟโต้บุ๊คแบบห่วเหล็ก (Wire Bound)
    Photobooks Style
       โฟโต้บุ๊คปกอ่อน-ใสกาว
       โฟโต้บุ๊คปกแข็ง-จั่วปัง
       โฟโต้บุ๊คแบบปีกผีเสื้อ
       โฟโต้บุ๊คแบบร้อยห่วง
เลข Job
 
ชื่อ Job
 
จำนวนเงิน
 
 
ไม่ใส่คอมม่าหรือเว้นวรรค
 
   
 

 
Soontorn Film Co., Ltd. 13/11-15 Soi watprayayang, Rama6 Rd., Rajtaevee, Bangkok 10400 THAILAND
Tel. (662)-216-2760 Ext.5501 Fax: (662)-613-7254 All right reserved - Soontornfilm Company Limited.