หน้าหลักวิธีการทำโฟโต้บุ๊คดาส์วโหลดโปรแกรมส่งไฟล์งานติดต่อเรา
 
ราคาโฟโต้บุ๊คปกอ่อน (Soft Cover)
ขนาดรูปเล่ม
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง)
40 หน้า
ราคา 580.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 9 บาท
   6 x 8 นิ้ว (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 580.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 9 บาท
   8 x 8 นิ้ว (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
40 หน้า
ราคา 890.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 14 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 890.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 14 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวตั้ง)
40 หน้า
ราคา 890.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 14 บาท
สามารถพิมพ์ได้ 40 -300 หน้า
ราคาโฟโต้บุ๊คปกแข็ง-จั่วปัง (Hard Cover)
ขนาดรูปเล่ม
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง)
40 หน้า
ราคา 830.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 9 บาท
   6 x 8 นิ้ว (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 830.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 9 บาท
   8 x 8 นิ้ว (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
40 หน้า
ราคา 1,190.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 14 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 1,240.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 14 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวตั้ง)
40 หน้า
ราคา 1,240.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 14 บาท
สามารถพิมพ์ได้ 40 -100 หน้า
ราคาโฟโต้บุ๊คปกร้อยห่วง (Wire Bound)
ขนาดรูปเล่ม (Wire Bound)
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 8 นิ้ว (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 580.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 7 บาท
   6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง)
40 หน้า
ราคา 580.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 7 บาท
   210 x 210 (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
40 หน้า
ราคา 890.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 13 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 890.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 13 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวตั้ง)
40 หน้า
ราคา 890.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 13 บาท
   300 x 300 มม. (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
40 หน้า
ราคา 1,300.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 27 บาท
   410 x 290 (แนวนอน)
40 หน้า
ราคา 1,300.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 27 บาท
สามารถพิมพ์ได้ 24 -100 หน้า
ราคาโฟโต้บุ๊คแบบปีกผีเสื้อ (ฺButterfly)
ขนาดรูปเล่ม
จำนวนหน้า
ราคาการพิมพ์
เพิ่มหน้า
   6 x 8 นิ้ว (แนวนอน)
24 หน้า
ราคา 1,080.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 27 บาท
   6 x 8 นิ้ว (แนวตั้ง)
24 หน้า
ราคา 1,080.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 27 บาท
   8 x 8 นิ้ว (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
24 หน้า
ราคา 1,560.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 40 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวนอน)
24 หน้า
ราคา 1,800.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 50 บาท
   8.5 x 11 นิ้ว (แนวตั้ง)
24 หน้า
ราคา 1,800.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 50 บาท
   10 x 10 นิ้ว (สี่เหลี่ยมจตุรัส)
24 หน้า
ราคา 2,260.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 65 บาท
   420 x 297 มม. (แนวนอน)
24 หน้า
ราคา 3,200.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 100 บาท
   420 x 297 มม. (แนวตั้ง)
24 หน้า
ราคา 3,200.-
เพิ่มหน้าๆ ละ 100 บาท
สามารถพิมพ์ได้ 24 - 40 หน้า
    Photobooks Style
       โฟโต้บุ๊คปกอ่อน-ใสกาว
       โฟโต้บุ๊คปกแข็ง-จั่วปัง
       โฟโต้บุ๊คแบบปีกผีเสื้อ
       โฟโต้บุ๊คแบบร้อยห่วง
เลข Job
 
ชื่อ Job
 
จำนวนเงิน
 
 
ไม่ใส่คอมม่าหรือเว้นวรรค
 
   
 

 
Soontorn Film Co., Ltd. 13/11-15 Soi watprayayang, Rama6 Rd., Rajtaevee, Bangkok 10400 THAILAND
Tel. (662)-216-2760 Ext.5501 Fax: (662)-613-7254 All right reserved - Soontornfilm Company Limited.